Το ελληνικό Portal για την Θαλασσαιμία και την Δρεπανοκυτταρική Νόσο

Τα Δελτία Μετακίνησης 2013 για τα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς

Σύμφωνα με ενημέρωση της Ε.Ο.ΘΑ. δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για τα  Δελτία Μετακίνησης των ατόμων με αναπηρία 67% που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2182/Β/4-9-2013 και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στα ΚΕΠ της περιοχής τους, απ' όπου και θα παραλάβουν τα Δελτία μετακίνησης που αφορούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αστικά και υπεραστικά.

Υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ

Παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.
Δικαιούχοι:
Άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Αστικά μέσα συγκοινωνίας

Παρέχεται δωρεάν μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας:
α) στην Περιφέρεια Αττικής, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ (ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ),
β) στο Noμó Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ
γ) και στους λοιπούς Νομούς της χώρας με τα αστικά
μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.
Δικαιούχοι:
Άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και με ατομικό εισόδημα έως 23.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 29.000 ευρώ που προσαυξάνεται με με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω.

Δικαιολογητικά

1) Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
2) Γνωμάτευση από Υγειονομική Επιτροπή για το ποσοστό αναπηρίας 67%
Προσοχή:
α) Οι πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία ή Δρεπανοκυτταρική Νόσο που παίρνουν προνοιακό
επίδομα δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.
Καταθέτουν την απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή της Περιφέρειας για την χορήγηση του προνοιακού επιδόματος στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67%, ή έστω και χωρίς να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.
β) Οι συνταξιούχοι που παίρνουν σύνταξη απ'αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή     
Ασφαλιστικού φορέα (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

Που καταθέτουμε τα δικαιολογητικά

Το Δελτίο Μετακίνησης για όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι του κατά περίπτωση Νομού, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Ισχύς του Δελτίου

Το Δελτίο ισχύει για όσο χρονικό διάστημα αναγράφεται κατά την έκδοση του, δηλαδή για το έτος 2013 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2014) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση για την χορήγησή του.