Το ελληνικό Portal για την Θαλασσαιμία και την Δρεπανοκυτταρική Νόσο

ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ                                    

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Αναπηρική σύνταξη δικαιούνται όλοι οι πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία ή Δρεπανοκυτταρική Νόσο, αρκεί να έχουν συμπληρώσει ορισμένα ημερομίσθια ανάλογα και με την ηλικία του κάθε ασφαλισμένου.
Αναπηρική σύνταξη μπορούν να πάρουν όλοι οι πάσχοντες από το Ασφαλιστικό Ταμείο που είναι ασφαλισμένοι, όπου και πρέπει να απευθυνθούν για τις διαδικασίες.

Η απόφαση για αναπηρική σύνταξη
Η συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας περιλαμβάνει την αξιολόγηση μέσω Επιτροπής, δύο επιμέρους μερών:
α)Την αξιολόγηση της ιατρικής αναπηρίας που αφορά την πάθηση από την οποία πάσχει ο εργαζόμενος.
β)Την αξιολόγηση της ασφαλιστικής αναπηρίας που αφορά το κατά πόσον μπορεί ασφαλισμένος να ασκήσει το επάγγελμα του και να αποκομίζει εξ'αυτού τα απαραίτητα για βιοπορισμό.
Η αξιολόγηση της ιατρικής αναπηρίας γίνεται από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) που βρίσκονται σε όλη τη χώρα (βλέπε σχετικό Κεφάλαιο). Με βάση τον Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας του Μαϊου 2012 (βλέπε σχετικό Κεφάλαιο).
Στα ΚΕΠΑ υπάρχουν οι Υγειονομικές Επιτροπές οι οποίες πιστοποιούν την αναπηρία και αξιολογούν το ποσοστό αναπηρίας του κάθε ενδιαφερόμενου. Ουσιαστικά, με το ποσοστό αναπηρίας καθορίζουν και την  ασφαλιστική αναπηρία.
Η γνωμάτευση αυτή είναι δεσμευτική για τον ασφαλιστικό φορέα ως προς την ιατρική αναπηρία, έχει όμως συμβουλευτικό χαρακτήρα ως προς την ασφαλιστική αναπηρία. Οι αποφάσεις της Α/Υ.Ε. προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον της Β/θμιας Υ.Ε. εντός 10ημέρου από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο του πλήρους κειμένου της γνωμάτευσης της Α/Υ.Ε.

Κατηγορίες αναπηρίας
Οι αναπηρίες εν προκειμένω διακρίνονται σε βαριές (80%), συνήθεις (67%) και μερικές (50%) και παρέχουν δικαίωμα στον ασφαλισμένο να πάρει:
1)πλήρη σύνταξη αναπηρίας όταν το ποσοστό αναπηρίας είναι 80%,
2)το 75% της σύνταξης αναπηρίας όταν το ποσοστό αναπηρίας είναι 67% και
3)το 50% της σύνταξης όταν το ποσοστό αναπηρίας είναι 50%.
Ειδικά όρια ως προς το ποσό της σύνταξης ισχύουν όταν η αναπηρία προήλθε από ατύχημα κατά τη διάρκεια ή εξ αφορμής της εργασίας του ασφαλισμένου (εργατικό ατύχημα).

Ελάχιστα όρια ημερών ασφάλισης
Αυτός λοιπόν που κρίνεται ανάπηρος σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούται αναπηρική σύνταξη αν έχει συμπληρώσει κάποια ελάχιστα όρια ημερών ασφάλισης, ανάλογα σε ποιόν Ασφαλιστικό Φορέα είναι ασφαλισμένος. Τα όριο αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στα πλαίσια της πολυσυζητημένης μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού και θα τα ανακοινώσουμε μόλις αποφασιστούν. 

Πλασματικός χρόνος ασφάλισης
Για τις αναπηρικές συντάξεις εκτός των χρόνων ασφάλισης υπολογίζεται πλασματικός χρόνος ασφάλισης στους ενδιαφερόμενους, ως να έχουν διανύσει στον φορέα 35 χρόνια ασφάλισης.

Αναπηρική Σύνταξη στο ΙΚΑ
Ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω, μπορεί να πάρει αναπηρική σύνταξη. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία ή Δρεπανοκυτταρική Νόσο δικαιούνται κατώτερο ποσοστό αναπηρίας 67%, οπότε έχουν εξασφαλισμένο το 75% του ποσού της αναπηρικής σύνταξης του ΙΚΑ. Αν έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και πάνω δικαιούνται ολόκληρο το ποσό της αναπηρικής σύνταξης. Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:
-Να έχει συμπληρώσει ανάλογα με την ηλικία του τον αριθμό ημερών ασφάλισης όπως καταγράφονται στον πίνακα.
Σημειώνεται πως από τις προβλεπόμενες – ανάλογα με την ηλικία – ημέρες θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει τουλάχιστον 300 ημέρες ασφάλισης μέσα στα τελευταία 5 χρόνια.
Οι αναφερόμενες ημέρες ασφάλισης πρέπει να έχουν συμπληρωθεί πριν από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας σε κάθε περίπτωση.

Απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 21 ετών - 300 ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 22 ετών - 420 ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 23 ετών - 540 ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 24 ετών - 660 ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 25 ετών - 780 ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 26 ετών - 900 ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 27 ετών - 1.020 ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 28 ετών – 1.140 ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 29 ετών – 1.260 ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 30 ετών – 1.380 ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 31 ετών – 1.500 ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 32 ετών – 1.650 ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 33 ετών – 1.740 ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 34 ετών – 1.860 ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 35 ετών – 1.980 ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 36 ετών – 2.100 ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 37 ετών – 2.220 ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 38 ετών – 2.340 ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 39 ετών – 2.460 ημέρες ασφάλισης
Ηλικία 40 ετών – 2.580 ημέρες ασφάλισης
Σημείωση: Σταματάμε εδώ τον πίνακα μας μια και όταν οι πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία ή Δρεπανοκυτταρική Νόσο έχουν ξεπεράσει τα 15 χρόνια ασφάλισης έχουν το δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος και φυσικά, δεν χρειάζεται να πάρουν αναπηρική σύνταξη.

ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ
Στον ΟΑΕΕ για να πάρει κάποιος αναπηρική σύνταξη θα πρέπει :
-Ανεξάρτητα από όριο ηλικίας να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 5 χρόνια ασφάλισης εκ των οποίων 2 χρόνια να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στην τελευταία 5ετία πριν από το έτος που ο ασφαλισμένος κατάθεσε αίτηση για αναπηρική σύνταξη.
-Ως προς το ποσό της σύνταξης, εξαρτάται από το ποσοστό αναπηρίας όπως και στο ΙΚΑ.
Οι πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία ή Δρεπανοκυτταρική Νόσο δικαιούνται κατώτερο ποσοστό αναπηρίας 67%, οπότε έχουν εξασφαλισμένο το 75% του ποσού της αναπηρικής σύνταξης του ΟΑΕΕ. Αν έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και πάνω δικαιούνται ολόκληρο το ποσό της αναπηρικής σύνταξης.
Σημείωση: Στην περίπτωση προϋπάρχουσας πάθησης, όπως στην Μεσογειακή Αναιμία και την Δρεπανοκυτταρική Νόσο, η Υγειονομικές Επιτροπές στα ΚΕΠΑ θα πρέπει να πιστοποιήσουν ότι κατά την χρονική περίοδο πριν την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου, υπήρξε επιδείνωση της πάθησης κατά το μισό της κατά περίπτωση αναπηρίας. Δηλαδή, για τους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία ή Δρεπανοκυτταρική Νόσο επιδείνωση σε ποσοστό 25% πάνω από το 50% που είναι το κατώτερο ποσοστό αναπηρίας. Αυτό θα πρέπει να αναγράψουν στην βεβαίωση τους με τελικό ποσοστό αναπηρίας 67% ή 80% ανάλογα την περίπτωση.

ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ
Στον κανονισμό του ΟΓΑ δεν υπάρχει διάταξη που να ορίζει ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν να πάρουν αναπηρική σύνταξη, παρ'όλο ότι αυτά που ισχύουν για τα άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία θα πρέπει να ισχύουν και για τον ΟΓΑ. Μας το διαβεβαίωσε προφορικά και η προϊσταμένη του Τμήματος Συντάξεων στα κεντρικά γραφεία του ΟΓΑ στην Αθήνα (τον Μάρτιο 2013).
Παρ'όλα αυτά, εμείς θα το ψάξουμε ακόμη περισσότερο στο υπουργείο Εργασίας και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Για να λάβει κάποιος σύνταξη ανικανότητας από το Δημόσιο πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε χρόνια υπηρεσίας και να απολυθεί λόγω ανικανότητας. Αυτό προϋποθέτει την παραπομπή του σε  Υγειονομική Επιτροπή. Και οι υπάλληλοι του Δημοσίου εξετάζονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ .Εκεί εξετάζεται, του αποδίδεται συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας και κρίνεται αν είναι ανίκανος για εργασία. Σημειώνουμε σε αυτό το σημείο πάλι για το κατώτερο ποσοστό αναπηρίας 67% που δικαιούνται οι πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία
ή Δρεπανοκυτταρική Νόσο, οπότε έχουν εξασφαλισμένη την χορήγηση αναπηρικής σύνταξης
Στη συνέχεια η υπηρεσία προχωρεί σε διοικητική πράξη απόλυσης του υπαλλήλου, η οποία δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.
Μέχρι τότε ο υπάλληλος οφείλει να παραμείνει στην υπηρεσία του. Αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόλυσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο υπάλληλος οφείλει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία που απαιτείται και για την απονομή σύνταξης γήρατος.